คลังบทความ : ศิลปะกับปรัชญา


ชินโต : ศาสนาแห่งความงาม ธรรมชาติ ความรัก และความศรัทธา
เขียนโดย อันธิฌา ทัศคร
อ่านบทความ >>

ความคิดแบบสากลนิยมกับการตัดสินเชิงสุนทรียภาพ (Universalism and Aesthetic Judgment)
เขียนโดย อันธิฌา ทัศคร
อ่านบทความ>>

ศิลปะการเขียนอักษร (Calligraphy Art)
เขียนโดย อันธิฌา ทัศคร
อ่านบทความ>>

สุนทรียศาสตร์ ศาสตร์แห่งสุนทรียะ
เขียนโดย อันธิฌา ทัศคร
อ่านบทความ>>

วะบิ ซะบิ : สุนทรียภาพในงานศิลปะเซน
เขียนโดย อันธิฌา ทัศคร
อ่านบทความ>>


แนะนำหนังสือ


ปัดฝุ่น... พาคุณเปิดโลกแห่งปรัชญา แนะนำหนังสือ "โลกของโซฟี"
อ่านบทความ>>

-

คำชี้แจง คลังบทความ : ศิลปะกับปรัชญา


คลังบทความเป็นการรวบรวมหัวข้อบทความในเว็บบล็อก เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถอ่านบทความโดยคลิกที่ลิงก์ อ่านบทความ>> ค่ะ